Farveristerne

- en forening for kreative malere

 Vi er en forening af ca. 40 entusiastiske malere

 

Drejebog for tovholdere til maleweekender og andre aktiviteter

Generelt:

  1. Når et medlem af Farveristerne tilbyder at være ansvarlig for en maleweekend eller anden aktivitet enten som oplægsholder eller som tovholder for en udefra kommende gæst skal hun/han kontakte bestyrelsen først. Med bestyrelsens accept informeres kontaktpersonen, som vedligeholder tilmeldingslisten for at få aktiviteten indpasset i det øvrige program. Er aktiviteten en udstilling gælder særlige regler (se sidste afsnit).
  1. Det ansvarlige medlem (tovholderen) står for kontakten til gæsten. Tovholderen ser til, at der sammen med gæsten bliver udarbejdet et program for weekenden og at der bliver skrevet et oplæg for aktiviteten. Samtidigt skal der informeres om hvilke materialer/hjælpemidler medlemmerne skal medbringe. Det skal også oplyses hvad tovholderen eller gæsten medbringer. Dette sendes til formanden, som sender det til medlemmerne.

En måned før aktiviteten afholdes vurderes det af tovholderen om der er tilmeldinger nok eller weekenden aflyses og gæsten informeres.

Er det tovholderen selv, der står for aktiviteten, kan det være med færre tilmeldte og med kortere varsel.

I begge tilfælde (med gæst/ eller uden gæst) skal beslutningen tilgå de tilmeldte samt den ansvarlige for tilmeldingslisten, der så ajourfører listen med resultatet af beslutningen.

 

Før en maleweekend:

  1. Det skal være afklaret hvem der åbner. Hvis Tina Larsen eller Ib Andersson, der pt. er nøgleholdere, deltager i kurset, åbner en af dem. Ellers afhentes nøglen hos en af dem efter aftale per telefon eller mail:

       Tina Larsen: tlf. 61635463 email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

       Ib Andersson: tlf. 40102957 email. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

       Er der problemer med adgangsforhold til skolen kontaktes vagten på tlf. 20 25 75 51.

  1. Gæsten eller tovholderen skal generelt selv medbringe hjælpemidler, såsom overheadprojektor, computer mv. Men spørg eventuelt en fra bestyrelsen om det findes på stedet.
  1. Bordopstillingen indrettes efter antal deltagere og tovholderens egen eller gæstens ønskede placering foran tavle eller overheadprojektor.
  2. Fra lørdag til søndag kan deltagere som sædvanligt efterlade lokalet med materialer og udstyr blot der bliver aflåst i lokalet såvel som lagerrummet. Husk dog også at tjekke at der er slukket for kaffemaskine og vandvarmer samt at tjekke om eventuelle åbne vinduer og døre er lukket og låst. Når lokalet forlades af den sidste mærkes efter om døren er rigtigt låst d.v.s. at den ikke kan åbnes igen uden nøgle!!!!! Hvis det er tilfældet skal vagten tilkaldes via det under punkt 1 nævnte nummer.

 

Afslutning:

Der ryddes op og borde og stole sættes på plads, som det var da lokalet blev taget i brug ved weekendens start (eventuelt pænere).

Materialekassen låses og anbringes i materialerummet sammen med de øvrige af foreningens egendele. Til sidst tjekkes alt, som efter lørdagen, at døre og vinduer er lukket og låst og at døren til lokalet er smækket så den ikke igen kan åbnes uden nøgle!!!!!. Hvis døren ikke kan låses skal vagten tilkaldes på ovenstående nummer (se under punkt 1).

Nøglen afleveres derefter tilbage til rette nøgleholder.

Er aktiviteten en udstilling er der andre forhold, der gør sig gældende. Se næste afsnit.

Udstillinger

På generalforsamlingen den 28. februar 2019 besluttedes det at Farveristerne skal nedsætte et udstillingsudvalg af frivillige Farverister, der kan indgå heri.

Til hjælp for udstillingsudvalget er der udarbejdet et forslag til en skriftlig drejebog for udstilling herunder hvem gør hvad, hvornår – incl. bestilling af betalt musik, kultur-person til åbning af udstillingen, nøgle til ferniseringslokale, folder/kort og presse mv.

Se forslaget i en anden artikel, der er tilgængelig her på hjemmesiden under Login/Farverist.

Venlig hilsen Ib Andersson