Farveristerne

- en forening for kreative malere

 Vi er en forening af ca. 40 entusiastiske malere

 

Køreplan for tovholder for udstilling.

Tovholder = T (en eller flere fra udstillingsudvalget)

 

Forarbejde

Deadline for udstilling: T starter med at kontakte lederen af Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus om deadline for indsendelse af ansøgning om deltagelse i den kommende udstillingsperiode. Telefon 61658454.

Information om udstillingen: Skal der være fælles reception med andre foreninger? Evt. booking af lokale til Farveristernes separate reception. Er der tilskud til  reception? Hjælp fra Kulturhuset til folder? Tidsfrist om indsendelse af fotos til folder. Annonce eller omtale i Gladsaxebladet.

Tilmelding til udstilling: T informerer formanden om udstillingsperiode, hvorefter formanden pr. mail med svarfrist beder medlemmerne om at tilmelde sig til udstillingen inden den fastsatte tidsfrist.  Der gives også en tidsfrist for indsendelse af ét foto pr. udstiller til evt. anvendelse i en folder.

Tilmeldingsliste: Medlemmernes ønske om at udstille føres på en liste, som administreres efter ”først til mølle” princippet med et maximum for antal deltagere..

Tildeling af udstillingsareal: som grundlag for tildeling af et udstillingsareal anvendes evt. eksisterende opmåling af gangarealet for den tildelte gang. T fordeler udstillingsarealet ligeligt, hvorefter pladserne tildeles ved lodtrækning.

Dato og tid for ophængning:  meldes ud pr. mail til udstillerne

 

Ophængningsdagen – og nedtagning

T er til stede på ophængningsdagen og medbringer Farveristernes egen kuffert med udstillingsgrej og værktøj eller udstillingsstedets egne værktøjer.

Oversigt over udstillernes placering på området: Der udarbejdes derpå en skitse af udstillingsstedet med angivelse af deltagernes placering, som ophænges til orientering på ophængningsdagen og skal hænge indtil udstillingen tages ned.

Navneskilte: udarbejdes med korrekt for- og efternavn. Disse stilles på metalskinnen over hvert udstillingsareal.

Nøgle til ferniseringslokalet: T fremskaffer nøgle til lokalet i Telefonfabrikkens åbningstid.

Dato og tid for nedtagning:  meldes ud pr. mail til udstillerne.

Receptionen: tid, sted, udsmykning, musik, traktement, velkomsttale, taler – skilte til receptionslokalet. Det aftales på forhånd, hvem der hjælper med opstilling af møblement samt genopstilling efter brug. -  Husk køkkenruller, affaldssække mv.

Revidering af køreplanen: T udarbejder forslag om  ændringer af køreplanen til bestyrelsen.